Tại sao bạn cần Máy chụp ảnh sóng âm Fluke để bảo trì hệ thống băng tải của bạn

Phát hiện sự cố tiềm ẩn trước khi chúng gây ra downtime ngoài kế hoạch. Hẹn lịch demo ngay:

Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email address
Please enter your company name
Please enter your company address
Please enter your phone number
Please enter your job title
Please select your country
Please enter your industry

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư


MecQ có thể giúp gì trong việc bảo trì hệ thống băng tải?         

Phát Hiện Sự Cố Dễ Dàng

 • Giao diện trực quan, mọi thành viên trong đội đều có thể sử dụng
 • Tích hợp với công cụ định vị rò rỉ và phóng điện cục bộ có sẵn để tìm sự cố một cách trực quan

Thúc Đẩy Hiệu Suất

 • Quét khu vực rộng hiệu quả
 • Đi trước sự cố và chủ động có kế hoạch thay thế, sửa chữa thích hợp
 • Đánh dấu chính xác vị trí sự cố
 • Tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua việc phát hiện các vòng bi hỏng gây hao phí nhiều năng lượng hơn
 • Giảm thiệt hại bằng phương pháp bảo trì chủ động

Tối Ưu Thời Gian Hoạt Động

 • Giảm tối đa thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến trên hệ thống băng tải
 • Nhanh chóng xác định các lỗi vòng bi tiềm ẩn để bảo trì kịp thời
 • Giảm thời gian sửa chữa trung bình (Mean-Time-to-Repair (MTTR))

Đảm Bảo An Toàn

 • Kiểm tra từ khoảng cách an toàn, không cần tiếp xúc gần
 • Loại bỏ rủi ro rơi vào tình huống nguy hiểm cho toàn đội

Giảm Chi Phí

 • Tiết kiệm chi phí từ 30.000 đến 130.000 đô la mỗi giờ, tùy thuộc vào ngành, bằng cách tránh thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến

Sử dụng Fluke ii910 với MecQ như thế nào?

Định Vị

Nhanh chóng và dễ dàng quét các khu vực và xác định chính xác nơi phát ra âm thanh bất thường – ngay cả những âm thanh nằm ngoài phạm vi thính giác của con người.

Ghi Chú

Chụp ảnh màn hình của điểm quan tâm. Sau đó, chú thích và gắn thẻ ảnh để xác định hành động tiếp theo và mức độ khẩn cấp.

Chia Sẻ

Chia sẻ ghi chú với độ của bạn để có hướng giải quyết phù hợp và kịp thời.

Sửa Chữa

Kiểm tra thêm các khu vực đánh dấu trong thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch để xác định vấn đề là gì và chủ động khắc phục nó.

Phát hiện sự cố tiềm ẩn trước khi chúng
gây ra downtime ngoài kế hoạch

Yêu cầu demo và kiểm chứng hiệu quả