Purchase selected electrical tools
Tặng dụng cụ cơ khí cách điện

1000 V ac, 1500 V dc khi mua thiết bị đo Fluke!
khi mua bất kỳ sản phẩm sau
Fluke 113 Digital Multimeter
Đồng hồ vạn năng Fluke 113

Fluke 114 Electrical Multimeter
Đồng hồ vạn năng Fluke 114

Fluke 115 True-RMS Digital Multimeter
Đồng hồ vạn năng Fluke True RMS 115

Fluke 116 Digital HVAC Multimeter
Đồng hồ vạn năng HVAC Fluke 116

Fluke 117 Electrician's Ideal Multimeter with Non-Contact Voltage
Đồng hồ vạn năng đo điện áp không tiếp xúc Fluke 117
khi mua bất kỳ sản phẩm sau
Fluke 175 True-RMS Digital Multimeter
Đồng hồ vạn năng Fluke True RMS 175

Fluke 177 True-RMS Digital Multimeter
Đồng hồ vạn năng Fluke True RMS 177

Fluke 179 True-RMS Digital Multimeter
Đồng hồ vạn năng Fluke True RMS 179

Fluke 373 True-RMS AC Clamp Meter
Ampe kìm AC Fluke 373 True RMS

Fluke 374 True RMS AC/DC Clamp Meter
Ampe kìm AC/DC Fluke 374 FC True RMS

Fluke 375 True RMS AC/DC Clamp Meter
Ampe kìm AC/DC Fluke 375 FC True RMS

Fluke 376 True RMS AC/DC Clamp Meter with iFlex
Ampe kìm AC/DC Fluke 376 True RMS với vòng đo linh hoạt iFlex
khi mua bất kỳ sản phẩm sau
Fluke 323 True RMS Clamp Meter
Fluke 323 True-RMS Clamp Meter

Fluke 324 RMS Clamp Meter
Ampe kìm Fluke 324 True RMS

Fluke 325 True RMS Clamp Meter
Ampe kìm Fluke 325 True RMS

Fluke T6-1000 Electrical Tester
Thiết bị đo điện Fluke T6-1000

Fluke T6-600 Electrical Tester
Thiết bị đo điện Fluke T6-600

Fluke 62 MAX+ Handheld Infrared Laser Thermometer
Fluke 62 MAX+ Handheld Infrared Laser Thermometer

Fluke 62 MAX Mini Infrared Thermometer
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62 MAX


khi mua bất kỳ sản phẩm sau
Fluke 83V Average Responding Industrial Multimeter
Đồng hồ vạn năng công nghiệp Fluke 83V

Fluke 87V Industrial Multimeter
Đồng hồ vạn năng công nghiệp Fluke 87V

Fluke 88V Deluxe Automotive Multimeter
Đồng hồ vạn năng ngành ô tô Fluke 88V

Fluke 374 FC True-RMS AC/DC Clamp Meter
Ampe kìm AC/DC Fluke 374 FC True RMS*

Fluke 375 FC True-RMS AC/DC Clamp Meter
Ampe kìm AC/DC Fluke 375 FC True RMS*

Fluke 376 FC True-RMS Clamp Meter
Ampe kìm AC/DC Fluke 376 True RMS với vòng đo linh hoạt iFlex*

Fluke 561 HVAC Infrared & Contact Thermometer
Súng nhiệt hồng ngoại HVAC Fluke 561


Fluke 566 Thermal Gun Infrared & Contact Thermometer
Máy đo nhiệt độ không tiếp xúc Fluke 566


Fluke 568 Contact & Infrared Temp Gun
Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc & không tiếp xúc Fluke 568

*Fluke Connect (FC) chỉ khả dụng ở một số quốc gia. Liên hệ văn phòng Fluke tại địa phương để biết thêm chi tiết.