Fluke ii910
Fluke ii910
Precision Acoustic Imager
The ii910 Precision Acoustic Imaging is a cost efficient, safe, effective, and comfortable tool for teams to detect and locate partial discharge in power distribution and industrial high voltage equipment to prevent catastrophic events. Teknologi terobosan kamera ii910 acoustic imaging adalah alat yang efisien biaya, aman, efektif, dan mudah untuk tim yang memeriksa dan memelihara distribusi daya dan peralatan tegangan tinggi industri. Công nghệ đột phá của máy chụp ảnh sóng âm ii910 biến đây trở thành dụng cụ có hiệu quả về chi phí, an toàn, hiệu quả và sử dụng thoải mái cho đội ngũ kiểm tra và duy trì phân phối điện và thiết bị điện áp cao trong ngành công nghiệp.
Fluke ii910
Fluke ii910
Precision Acoustic Imager
The ii910 Precision Acoustic Imaging is a cost efficient, safe, effective, and comfortable tool for teams to detect and locate partial discharge in power distribution and industrial high voltage equipment to prevent catastrophic events. Teknologi terobosan kamera ii910 acoustic imaging adalah alat yang efisien biaya, aman, efektif, dan mudah untuk tim yang memeriksa dan memelihara distribusi daya dan peralatan tegangan tinggi industri. Công nghệ đột phá của máy chụp ảnh sóng âm ii910 biến đây trở thành dụng cụ có hiệu quả về chi phí, an toàn, hiệu quả và sử dụng thoải mái cho đội ngũ kiểm tra và duy trì phân phối điện và thiết bị điện áp cao trong ngành công nghiệp.
Fluke ii910
Fluke ii910
Thiết bị phân tích chất lượng điện ba pha
The ii910 Precision Acoustic Imaging is a cost efficient, safe, effective, and comfortable tool for teams to detect and locate partial discharge in power distribution and industrial high voltage equipment to prevent catastrophic events. Teknologi terobosan kamera ii910 acoustic imaging adalah alat yang efisien biaya, aman, efektif, dan mudah untuk tim yang memeriksa dan memelihara distribusi daya dan peralatan tegangan tinggi industri. Công nghệ đột phá của máy chụp ảnh sóng âm ii910 biến đây trở thành dụng cụ có hiệu quả về chi phí, an toàn, hiệu quả và sử dụng thoải mái cho đội ngũ kiểm tra và duy trì phân phối điện và thiết bị điện áp cao trong ngành công nghiệp.
              
Fluke ii910
 
Fluke ii900
Industrial Acoustic Imager
The Fluke ii900 Industrial Acoustic Imager enables maintenance teams to locate air, gas, and vacuum leaks quickly and accurately in compressed air systems—even in noisy environments. Fluke ii900 Sonic Industrial Imager ini memungkinkan tim pemeliharaan menemukan kebocoran udara, gas, dan vakum dengan cepat dan akurat pada sistem udara terkompresi; bahkan di lingkungan yang berisik. Máy chụp ảnh bằng sóng âm công nghiệp Fluke ii900 cầm tay cho phép các đội bảo trì định vị nhanh chóng và chính xác rò rỉ khí, gas và chân không trong hệ thống khí nén; kể cả trong môi trường ồn ào.
Fluke ii900
 
Fluke ii900
Precision Acoustic Imager
The Fluke ii900 Industrial Acoustic Imager enables maintenance teams to locate air, gas, and vacuum leaks quickly and accurately in compressed air systems—even in noisy environments. Fluke ii900 Sonic Industrial Imager ini memungkinkan tim pemeliharaan menemukan kebocoran udara, gas, dan vakum dengan cepat dan akurat pada sistem udara terkompresi; bahkan di lingkungan yang berisik. Máy chụp ảnh bằng sóng âm công nghiệp Fluke ii900 cầm tay cho phép các đội bảo trì định vị nhanh chóng và chính xác rò rỉ khí, gas và chân không trong hệ thống khí nén; kể cả trong môi trường ồn ào.
              
Fluke 810
 
Fluke Ti480 Pro
Infrared Camera
Fluke Ti480 PRO has high thermal sensitivity, allowing you to isolate the smallest temperature anomalies. Display these temperature differences in SuperResolution mode – get 4x the standard resolution and analyze your thermal images in more detail than ever before. Fluke Ti480 PRO memiliki sensitivitas termal tinggi, memungkinkan Anda mengisolasi anomali suhu terkecil. Tampilkan perbedaan suhu ini dalam mode SuperResolution - dapatkan resolusi standar 4x lipat dan analisis gambar termal Anda secara lebih detail daripada sebelumnya. Fluke Ti480 PRO có độ nhạy nhiệt cao, cho phép bạn phát hiện những bất thường nhỏ nhất về nhiệt độ. Chức năng SuperResolution cho phép x4 độ phân giải để bạn xem chi tiết và phân tích ảnh nhiệt dễ dàng hơn bao giờ hết.
Fluke 810
Fluke Ti480 Pro
Infrared Camera
Fluke Ti480 PRO has high thermal sensitivity, allowing you to isolate the smallest temperature anomalies. Display these temperature differences in SuperResolution mode – get 4x the standard resolution and analyze your thermal images in more detail than ever before. Fluke Ti480 PRO memiliki sensitivitas termal tinggi, memungkinkan Anda mengisolasi anomali suhu terkecil. Tampilkan perbedaan suhu ini dalam mode SuperResolution - dapatkan resolusi standar 4x lipat dan analisis gambar termal Anda secara lebih detail daripada sebelumnya. Fluke Ti480 PRO có độ nhạy nhiệt cao, cho phép bạn phát hiện những bất thường nhỏ nhất về nhiệt độ. Chức năng SuperResolution cho phép x4 độ phân giải để bạn xem chi tiết và phân tích ảnh nhiệt dễ dàng hơn bao giờ hết.
Fluke Ti480 Pro
 
Fluke Ti480 Pro
Infrared Camera
Fluke Ti480 PRO has high thermal sensitivity, allowing you to isolate the smallest temperature anomalies. Display these temperature differences in SuperResolution mode – get 4x the standard resolution and analyze your thermal images in more detail than ever before. Fluke Ti480 PRO memiliki sensitivitas termal tinggi, memungkinkan Anda mengisolasi anomali suhu terkecil. Tampilkan perbedaan suhu ini dalam mode SuperResolution - dapatkan resolusi standar 4x lipat dan analisis gambar termal Anda secara lebih detail daripada sebelumnya. Fluke Ti480 PRO có độ nhạy nhiệt cao, cho phép bạn phát hiện những bất thường nhỏ nhất về nhiệt độ. Chức năng SuperResolution cho phép x4 độ phân giải để bạn xem chi tiết và phân tích ảnh nhiệt dễ dàng hơn bao giờ hết.
              
Fluke Ti401 Pro
 
Fluke Ti401 Pro
Thermal Camera
The Fluke Ti401 PRO is equipped with a unique combination of 640 x 480 resolution and field of view that offers the flexibility to capture measurements in tight spaces or from a distance. Fluke Ti401 PRO dilengkapi dengan kombinasi unik resolusi 640 x 480 dan bidang pandang yang menawarkan fleksibilitas untuk menangkap pengukuran di ruang sempit atau dari kejauhan. Fluke Ti401 PRO với độ phân giải 640 x 480 pixel và trường nhìn có thể chụp các vật thể ở không gian hẹp và từ khoảng cách xa. Lý tưởng cho cả kỹ thuật viên và chuyên gia ảnh nhiệt làm việc trong lĩnh vực bảo trì công nghiệp, bảo trì tòa nhà hay dịch vụ bảo trì.
Fluke Ti401 Pro
Fluke Ti401 Pro
Thermal Camera
The Fluke Ti401 PRO is equipped with a unique combination of 640 x 480 resolution and field of view that offers the flexibility to capture measurements in tight spaces or from a distance. Fluke Ti401 PRO dilengkapi dengan kombinasi unik resolusi 640 x 480 dan bidang pandang yang menawarkan fleksibilitas untuk menangkap pengukuran di ruang sempit atau dari kejauhan. Fluke Ti401 PRO với độ phân giải 640 x 480 pixel và trường nhìn có thể chụp các vật thể ở không gian hẹp và từ khoảng cách xa. Lý tưởng cho cả kỹ thuật viên và chuyên gia ảnh nhiệt làm việc trong lĩnh vực bảo trì công nghiệp, bảo trì tòa nhà hay dịch vụ bảo trì.
Fluke Ti401 Pro
 
Fluke Ti401 Pro
Thermal Camera
The Fluke Ti401 PRO is equipped with a unique combination of 640 x 480 resolution and field of view that offers the flexibility to capture measurements in tight spaces or from a distance. Fluke Ti401 PRO dilengkapi dengan kombinasi unik resolusi 640 x 480 dan bidang pandang yang menawarkan fleksibilitas untuk menangkap pengukuran di ruang sempit atau dari kejauhan. Fluke Ti401 PRO với độ phân giải 640 x 480 pixel và trường nhìn có thể chụp các vật thể ở không gian hẹp và từ khoảng cách xa. Lý tưởng cho cả kỹ thuật viên và chuyên gia ảnh nhiệt làm việc trong lĩnh vực bảo trì công nghiệp, bảo trì tòa nhà hay dịch vụ bảo trì.
              
 
Fluke ii910
Precision Acoustic Imager
Introducing the ii910 Precision Acoustic Imager, engineered to locate partial discharge, corona discharge as well as gas and vacuum leaks.
 
Fluke ii910
              
 
Fluke ii900
Industrial Acoustic Imager
The Fluke ii900 Industrial Acoustic Imager enables maintenance teams to locate air, gas, and vacuum leaks quickly and accurately in compressed air systems—even in noisy environments. Fluke ii900 Sonic Industrial Imager ini memungkinkan tim pemeliharaan menemukan kebocoran udara, gas, dan vakum dengan cepat dan akurat pada sistem udara terkompresi; bahkan di lingkungan yang berisik. Máy chụp ảnh bằng sóng âm công nghiệp Fluke ii900 cầm tay cho phép các đội bảo trì định vị nhanh chóng và chính xác rò rỉ khí, gas và chân không trong hệ thống khí nén; kể cả trong môi trường ồn ào.
 
Fluke ii910
              
              
              
 
 
 
Fluke Ti480 PRO
Infrared Camera
Fluke Ti480 PRO has high thermal sensitivity, allowing you to isolate the smallest temperature anomalies. Display these temperature differences in SuperResolution mode – get 4x the standard resolution and analyze your thermal images in more detail than ever before. Fluke Ti480 PRO memiliki sensitivitas termal tinggi, memungkinkan Anda mengisolasi anomali suhu terkecil. Tampilkan perbedaan suhu ini dalam mode SuperResolution - dapatkan resolusi standar 4x lipat dan analisis gambar termal Anda secara lebih detail daripada sebelumnya. Fluke Ti480 PRO có độ nhạy nhiệt cao, cho phép bạn phát hiện những bất thường nhỏ nhất về nhiệt độ. Chức năng SuperResolution cho phép x4 độ phân giải để bạn xem chi tiết và phân tích ảnh nhiệt dễ dàng hơn bao giờ hết.
Fluke 810
              
 
Fluke Ti401 PRO
Thermal Camera
The Fluke Ti401 PRO is equipped with a unique combination of 640 x 480 resolution and field of view that offers the flexibility to capture measurements in tight spaces or from a distance. Fluke Ti401 PRO dilengkapi dengan kombinasi unik resolusi 640 x 480 dan bidang pandang yang menawarkan fleksibilitas untuk menangkap pengukuran di ruang sempit atau dari kejauhan. Fluke Ti401 PRO với độ phân giải 640 x 480 pixel và trường nhìn có thể chụp các vật thể ở không gian hẹp và từ khoảng cách xa. Lý tưởng cho cả kỹ thuật viên và chuyên gia ảnh nhiệt làm việc trong lĩnh vực bảo trì công nghiệp, bảo trì tòa nhà hay dịch vụ bảo trì.
 
Fluke ii910
              
Request for a free demo and try the product for yourself

Enter your email address below and a local authorized Fluke representative will get in touch with you.